Avís legal – LSSI

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

TQ TECNOL, S.A.U. és el titular del portal web tecnolurban.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web, domiciliada al C / Guerau de Liost 11-13 Pol. Ind. Mas de les Ànimes, 43206 REUS (Tarragona ESP), CIF a-43.501.352, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona Tom 1288 Foli 125 Full T-14656, 1a, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada en el paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic tecnol@tecnol.es

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del portal web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per TQ TECNOL, S.A.U. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

TQ TECNOL, S.A.U. no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i TQ TECNOL, S.A.U. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de tecnol.es ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al portal web tecnolurban.com com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal web

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden contenir incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. TQ TECNOL, S.A.U. pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen la finalitat informativa quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons preveu el present avís legal i la resta de textos legals del present portal Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

TQ TECNOL, S.A.U. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, TQ TECNOL, S.A.U. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

TQ TECNOL, S.A.U. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que TQ TECNOL, SAU realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions d’acord amb la informació inclosa en qualsevol dels “websites“, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de TQ TECNOL, S.A.U.
  2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total, dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de TQ TECNOL, S.A.U. i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de TQ TECNOL, S.A.U.
  3. L’usuari només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per la TQ TECNOL, S.A.U. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  4. Excepte autorització expressa de la TQ TECNOL, S.A.U. no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” TQ TECNOL – tecnolurban.com
  5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de TQ TECNOL, S.A.U. estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de TQ TECNOL, S.A.U.