Señales termofusibles

(diversos models)

Quan circulem per la carretera, anem amb bici o fem una passejada pel carrer trobem segur diversos tipus de senyalètica que ens adverteixen de certes normes per revenir qualsevol tipus de dany i risc.

La seguretat viària és una cosa molt important que s’ha de cuidar, i en Tecnol Urban estem compromesos amb això. Ens importa que aquest tipus d’elements de la via pública, i privada, estiguin coberts amb la màxima atenció i prevenció davant de qualsevol possible tipus d’accident.

Indicar una adreça, o que es deu fer una parada per cedir el pas, així com senyalitzar determinades zones per al desenvolupament d’una activitat en concret és una cosa que no pot passés per alt, i cada un dels ens i elements que conformen les zones viàries deuen ser de qualitat per a, com comentàvem abans, comprometre’ns al cent per cent amb la seguretat viària.

Senyals viaris horitzontals termoplàstiques preformades amb microesferes de vidre premesclades.

Descripció Señales termofusibles

Aquest tipus de senyals termofusibles són senyals viaris de tipus termoplàstica amb perforacions i una barreja d’esferes de vidre premesclades abans de la instal·lació. Aquesta composició garanteix l’habitabilitat i seguretat de les ciutats.

No obstant això, aquestes senyalitzacions viàries es caracteritzen per diferents trets per al bon ús, resultat i manteniment d’aquestes.

En Tecnol Urban disposem de diverses termoformes adhesives per a senyalització viària. Tots els segelles són diferents doncs el senyal indica diverses accions per la normativa viària, però totes elles es caracteritzen pels següents valors:

  • Antilliscant, conté esferes de vidre
  • Dura 12 vegades més que la pintura convencional
  • Impermeable a l’oli i gasolina
  • Compatible amb totes les superfícies d’asfalt
  • S’adhereixen fortament mitjançant calor
  • Reflectant, seguretat dia i nit

Si necessites més informació sobre els senyals termofusibles, o qualsevol altre producte per a la seguretat viària de la teva ciutat, pots contactar-nos al 902333351 o bé ens pots escriure a info@tecnolurban.com.

També et recomanem…