Qui ha de canviar els senyals de trànsit danyades, defectuoses o mal col·locades?

Segur que t’has preguntat més d’una vegada que succeeix amb els senyals viàris si es trenquen, o les canvien a causa del pas del temps, o simplement perquè estan mal col·locades.

Bé la resposta és molt simple, depèn.

Al territori espanyol existeix 796.142 km de carreteres, de les quals no totes són gestionades ni pertanyen a la Xarxa de Carreteres de l’Estat, sinó que es reparteixen entre les autoritats competents entre autonomies, ajuntaments i mercat privat.

La distribució

Del que abans esmentàvem sobre la totalitat de vies i carreteres, tant urbanes com interurbanes i tot el que es consideri com a tal, no es distribueix de la mateixa manera.

És per això que abans d’afirmar a qui li correspon assumir determinades responsabilitats, cal conèixer la propietat, o si més no l’encàrrec del manteniment de les vies i carreteres.

  • Del total dels 796.142 km, es distribueixen de la següent manera:
  • 284 km són gestionats per la Xarxa de Carreteres de l’Estat.
  • 397 gestionats per comunitats autònomes.
  • 763 sota el comandament de les Diputacions.
  • 698 km que pertanyen als ajuntaments.

Un cop es coneix això, Qui es fa responsable?

La responsabilitat

Com indica la Llei de Trànsit i Seguretat Viària, el responsable total d’aquest tipus manteniment i gestió és el titular de la via. En la seva propietat s’inclouen el manteniment de les vies i carreteres en les millors condicions i òptimes per garantir la seguretat de circulació, instal·lació i conservació d’elles mateixes i els senyals (o marques) vials, com la seva millora (com pot ser amb senyals de rotondesled)

El titular de la via també ha de gestionar l’autorització per a la instal·lació de senyals de circulació en les seves vies i carreteres. No obstant això, en cas d’emergència, lso agents de l’autoritat pertinent, poden instal·lar senyals circumstancials sense l’autorització prèvia del propietari.

Parlant d’aquest cas, la normativa establerta indica que l’autoritat encarregada de la regulació del trànsit serà responsable de la senyalització de caràcter circumstancial per raó de les contingències d’aquell i de la senyalització variable necessària per al seu control, d’acord amb la legislació de carreteres . Però … Qui aquest ens?

La Prefectura Central de Trànsit (o autoritat autonòmica / local encarregada de la regulació del trànsit) serà qui determini les classes o trams de carreteres que deguin disposar amb senyalització circumstancial, bé en els casos:

  • Mitjans de vigilància, regulació, control i gestió telemàtica del trànsit.
  • Característiques dels elements físics i tecnològics que tinguin com a finalitat auxiliar a l’autoritat de trànsit.
  • La instal·lació i manteniment d’aquesta senyalització i elements físics o tecnològics
  • Determinació en cada moment dels usos i missatges dels panells de missatge variable
  • En cas d’obres, la responsabilitat de la senyalització correspon als organismes que les realitzen o a les empreses encarregades de realitzar les obres.

Si parlem de la retirada o substitució de la senyalització?

Segons l’article 142 indica que el titular de la via o, si escau, l’autoritat encarregada de la regulació del trànsit ordenarà la immediata retirada i, si escau, la substitució per les que siguin adequades dels senyals antireglamentàriament instal·lades, de les que hagin perdut el seu objecte i de les que no ho compleixin per causa del seu deteriorament.

A això, afegeix que cap ens ni pot ni ha d’instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d’una via sense permís del seu titular, exceptuant la potestat de l’autoritat responsable en casos circumstancials.

Cal remarcar que, queda totalment prohibit modificar el contingut dels senyals, o bé col·locar-les sobre elles o en les seves proximitats plaques, cartells o qualsevol objecte que les obstaculitzi o distregui l’atenció. En aquest cas, serà l’organisme autonòmic de la Prefectura de Trànsit, o l’autoritat pertinent el responsable de poder regular aquestes alteracions, així com el contingut.

Altres continguts

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per a reduir el spam. Aprèn com es processen les dades dels teus comentaris.