Neteja Urbana

Gaudir d’una ciutat neta en tot moment és una cosa que volem tots. Per aconseguir-ho, cal invertir esforços tant en un personal qualificat, com en instruments de treball que permetin una neteja urbana de qualitat.

En general, els serveis de neteja urbana es planifiquen tenint en compte les necessitats de cada ciutat en general i de cada zona en particular. Per això, factors com el trànsit de persones i vehicles, la quantitat d’activitat comercial i cultural o bé el fet de ser una àrea d’esbarjo específica condiciona els processos de neteja i obliga a optar per uns sistemes o per altres.

Neteja urbana, sostenibilitat i funcionalitat

Un dels aspectes que més es vigilen a l’hora de posar en marxa aquests sistemes de neteja és la sostenibilitat. D’aquí que, per exemple, el tipus d’aigua que es faci servir per a la neteja dels carrers i mobiliari urbà, sigui aigua no potable. O també que els vehicles es moguin amb energies respectuoses amb el medi ambient.

A tot això se suma el fet de comptar amb eines per a neteja urbana que garanteixin la sostenibilitat i que ofereixin un resultat de qualitat. Per a això, és fonamental que productes com contenidors o escombres vials compten amb una sèrie de característiques pròpies que els dotin d’una funcionalitat correcta.

Així, per exemple, els contenidors han de ser resistents a agents químics, a raigs UV, calor i fred, han de ser pràctics i lleugers per a la seu fàcil moviment, també tenir una tapa anti-acumulació d’aigua i un mànec ergonòmic.

Productos destacados