Seguretat viària

De tots és sabut la importància de la seguretat viària en el dia a dia. És fonamental per a fomentar i garantir el respecte i preservació tant de la nostra vida com de la dels altres que es troben a la via pública.

No només cal prestar atenció a la seguretat viària quan conduïm sinó també quan caminem per un carrer, per les senderes o quan anem com a passatgers en qualsevol vehicle. Mantenir els sentits alertes és important, però ho és molt més comptar amb senyals vials en bon estat que en garanteixin la correcta visibilitat i enteniment del missatge que volen transmetre.

Algunes dades sobre la seguretat viària

Els accidents de trànsit són la segona causa de mort en l’àmbit mundial entre els joves de 5 a 29 anys a tot el món. Hi ha una necessitat incipient de difondre i conèixer el significat dels senyals viaris per conscienciar la població de la seva importància.

Segons l’anuari estadístic d’accidents de la Direcció General de Trànsit (DGT), l’any 2017 a Espanya es va tancar amb un repunt de la mortalitat per accident de trànsit en què 1.165 persones van perdre la vida. Aquesta xifra es tradueix en un augment per segon any consecutiu de la mortalitat a la carretera.

Conèixer i entendre la seguretat viària ens permet exercir els nostres drets i deures com a ciutadans. D’aquesta manera, podrem prendre precaucions per ajudar a reduir les alarmants xifres d’accidents de trànsit.

És per això que hi ha polítiques viàries en matèria de seguretat viària per ajudar a conscienciar i difondre tota la informació al respecte. Centres col·laboradors, organitzacions no governamentals, organismes oficials, consells superiors de trànsit i seguretat viària, esdeveniments, col·laboracions en col·legis i instituts … tots aquests actors treballen dia a dia per millorar la seguretat viària de les nostres vies, camins i carreteres.

Productos destacados