Senyalització viària

La senyalització viària fa referència a tots els elements, infraestructures i símbols que brinden seguretat en camins, carrers, pistes o carreteres. La integritat física dels que transiten per aquestes vies depèn del que indiquin els senyals, d’aquí la importància de saber comprendre el seu missatge i del seu bon estat de conservació per evitar qualsevol tragèdia.

La senyalització viària és una comunicació més present en la nostra vida on l’emissor és l’element on està aplicat el signe viari, el missatge és el significat d’aquest signe i el receptor és l’usuari que percep el missatge. Les vies comuniquen constantment i és de vital importància saber interpretar els missatges.

Tipus de senyalització viària

En el codi viari estan estipulats diferents tipus de senyals viaris, entre les que podem fer referència a les següents: senyals informatius, senyals reglamentàries, senyals preventives i senyals horitzontals.

Una senyalització viària informativa alerta tant al vianant com al conductor d’una informació rellevant, que pot ser la proximitat d’una platja, una estació de tren, una localitat propera, etc.

Els senyals reglamentaris, per la seva banda, es dediquen a limitar les accions de vianants i conductors. Indiquen velocitat màxima, mínima, obliguen a aturar-se, a girar en una determinada direcció, etc.

El grup de la senyalització viària preventiva, com el seu nom indica, es dedica a prevenir davant un possible perill o canvi imminent. Trobem, per exemple, els senyals de bifurcació de la calçada o corba perillosa.

Finalment, els senyals horitzontals són aquelles pintades a la calçada i poden indicar límits de velocitat, delimitació dels carrils, entre d’altres.

Com dèiem, comptar amb un bon manteniment de senyalització viària és crucial per evitar tragèdies. Per això, els senyals viaris han de comptar amb un procés de fabricació que ofereixi resultats eficaços i les dotin d’una visibilitat important per prevenir accidents.

Productos destacados